‹ Atgal

Biblioterapijos užsiėmimo dalyvių grupinės kūrybos baltos eilės

Pėdos smėly.   Nuiotrauka Daivos Janavičienės

Pėdos smėly. Nuiotrauka Daivos Janavičienės

Skaitant Kahilio  Džibrano „Pranašą“

Susirinkom drauge

Pajausti, pabūti

Išklausyti ar patylėti

Šalia Pranašo o gal jo išminties ritme

Pakalbėti

Apie atliktais Darbais matuojamą

Laiko vertę

Apie Gėrį ir Blogį

Kurie vaikšto greta

Apie alkaną Gėrį ir jo kančią išlikt savimi

Apie šventumą tyliai paklūstant.

Sutinkam -

Geriausios pamokos gautos

Nutylint

Išjaučiam gyvenimu

Tikslo siekius.

Meilės srovenimu

Jaučiam -

Laikas yra mums suteiktas Gėris