‹ Atgal

Duris atvėrė Šv. Pranciškaus onkologijos centro Informacijos ir meno terapijos centras

Šv. Pranciškaus onkologijos centro Informacijos ir meno terapijos centrą pašventino mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras Astijus Kungys OFM. Nuotraukoje iš dešinės centro direktorė Aldona Kerpytė, Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM

Nuotrauka Algirdo Darongausko

2013 m. rugsėjo 20 d. Klaipėdoje atidarytas novatoriškų socialinių paslaugų dienos centras onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems.  Padėkos Dievui ir Centro atidarymo šv. Mišias koncelebravo Lietuvos mažesniųjų brolių ordino šv. Kazimiero provincijos ministras kun. Astijus Kungys OFM, Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM ir daugelis kunigų brolių pranciškonų. Atidarymo proga Centro vadovė Aldona Kerpytė dalijosi savo džiaugsmu: „Su dideliu rūpesčiu ir meile statėme jums šiuos vilties namus. „Įdėjome“ į juos daug širdies ir tikėjimo, kad čia rasite ramybę ir paguodą, viltį ir „kompasą“ vėžio ligos „kelionėje“. Jeigu jus netikėtai užklups vėžio liga, nebūkite vieni ir nemirkite anksčiau laiko. Išdrįskite ateiti pas mus, norėkite padėti sau ir savo artimiesiems. Mes, kurie jau esame nuėję ilgą kelią su šia liga, lauksime jūsų, dalinsimės su jumis savo patirtimi. Įveikti įvairius ligos sunkumus padės centro dvasininkai broliai pranciškonai, specialistai ir savanoriai, patars ir nuoširdžiai „lydės“ jus naujoje jūsų gyvenimo kelionėje.

Centre teikiama:

Dvasinėpagalba, reikalinga atstatant darną  dvasiniame gyvenime.  Pokalbiams ir asmeniniams susitikimams, ligonių pastoracijai   lankytojus priima Mažesniųjų brolių ordino šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno  broliai.

Psichologinėpagalba,  padedantisušvelninti psichologines ligos pasekmes ir  išgyventi ligos sukeltus sunkumus. Lankytojams teikiamos individualios konsultacijos, veikia savigalbos grupės.

Informacinės paslaugos suteikia galimybę  gauti reikalingą informaciją apie onkologines ligas, jų gydymo būdusir kt.

Socialinis darbuotojas teikia individualias konsultacijas apie reikalingą socialinę pagalbą, sprendžiant ligos įtakotas socialines problemas.

Papildomos terapijos (muzikos, dailės, šokio ir kt.) sukuria teigiamas emocijas, padeda įveikti stresą, gerina fizinę, dvasinę sveikatą ir kt.

Visos paslaugos   teikiamos nemokamai.

Laukiame visų, nežiūrint  rasinių, kalbinių, religinių arba kitų panašių skirtumų.

Centro statybą  rėmė:

Europos struktūrinio fondo Sanglaudos skatinimo veiksmų programos„Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ prioriteto įgyvendinimo priemonės „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektas „Šv. Pranciškaus onkologijos dienos centro statyba siekiant sukurti palankias sąlygas vėžiu sergantiems ir jų artimiesiems I etapas“.

  • Lietuvos ir užsienio organizacijos, bendruomenės, www. aukok.lt

  • Bronė ir Vytautas Pauliai, kiti privatūs asmenys.

Centro   įkūrimą rėmė:

LIETUVOS IR ŠVEICARIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS paprojektis „Šv. Pranciškaus onkologijos centro institucinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymas pasirengiant Informacijos ir meno terapijos centro atidarymui“.

Projekto vykdytojas: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

Galutinis paramos gavėjas: VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centras.

Tikslas:Parengti organizaciją Informacijos ir meno terapijos centro atidarymui ir veiklai  įsigyti baldus,  muzikos instrumentus, kompiuterinę įrangą įrangą ir kitas priemones,  parengti 30 savanorių dirbti su vėžiu sergančiais pacientais,  išleisti 10 leidinių, parengti internetinę svetainę, viešinti centro veiklą ir paprojektį ir kt.)

Bendra tinkamų finansuoti paprojekčio išlaidų suma: 252133,32 litų .

Tikslinė grupė: Šv. Pranciškaus onkologijos centro savanoriai ir lankytojai: onkologiniai ligoniai ir jų artimieji.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2013-01-03 iki 2014-01-02.

lsbp-logo-100px