‹ Atgal

Edvina Micallef: Šv. Pranciškaus onkologijos centro paramos akcijos Melburne

Melburno bendruomenė: iš kairės stovi: Dana Binkis, Vida Juodkazienė, Veronika Gee, Valda Soliman, Dalia Pocienė, Edvina Micallef ir Patrick Micallef.

Melburno bendruomenė: iš kairės stovi: Dana Binkis, Vida Juodkazienė, Veronika Gee, Valda Soliman, Dalia Pocienė, Edvina Micallef ir Patrick Micallef.

               2013 m. spalio 26 dieną įvyko paskutiniai pietūs, ketvirti šiais metais, kuriais užbaigėme pirmųjų metų paramos Šv. Pranciškaus onkologijos centrui akciją.  Pietūs buvo organizuojami Melburno lietuvių namuose, į kuriuos sekmadieniais susirenka lietuvių bendruomenės nariai. Dalyvavo apie 60 žmonių. Savanorių komandoje buvome penkiese. Surinkome $500. Iš viso nuo pat pradžios jau esame surinkę $5078.

             Idėja padėti  Šv. Pranciškaus onkologijos centrui kirbėjo jau nuo 2011 metų. Paskatino Solveigos Knight entuziazmas per jos organizuotus paramos renginius Minehead, Anglijoje ir taip pat ilgalaikė pažintis su  Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktore Aldute Kerpyte bei broliais pranciškonais. Idėja realizavosi, kai ją aptarėme su Melburne gyvenančia Dalia Pociene, kuri taip pat degė noru padėti Lietuvai, daryti kažką naudingo ten esantiems žmonėms. Tokiu būdu mes taip pat pajutome, kad išlaikysime gyvas sąsajas su Lietuva. Dalia Pocienė turi daug patirties ir kulinarinių sugebėjimų, tad kaip greičiausias ir patikimiausias būdas surinkti lėšas buvo nutarta paruošti keturis sekmadieninius pietus, už kuriuos surinktą pelną persiųstume Šv. Pranciškaus onkologijos centrui Klaipėdoje.  Paramą teikti jūsų centrui pasirinkome dar ir dėl to, kad tai unikalus projektas ir, svarbiausia, apimantis didelę žmonių grupę, ypač  iš kaimų ir rajonų, kur  tokia pagalba būtų neprieinama. Australijoje  pagalba onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems yra labai išvystyta:   daug  reklamos, bėgimų bei kitų labdaros akcijų,  kurios žmonėms jau yra įprastos. Todėl, kai pradėjome kalbėtis, kad Lietuvoje tai naujovė, kad tai daro žmonės, patys praėję „vėžio ligos kelionę“, bendruomenės nariai  labai suprato ir pritarė.

                      Pirmieji mūsų pietūs įvyko 2012 spalio 27 d. Pasidarėme skelbimus, skrajutes, į informacijos sklaidą įjungėme Melburne veikiantį katalikišką laikraštį “Tėviškės aidai”. Platinome  popierines plytas per pietus ir per kalėdinę mugę gruodžio mėnesį. Senbuviai lietuviai labai šiltai tai priėmė ir tikrai dosniai aukojo bei domėjosi tomis simbolinėmis plytomis.  Laikraščio “Tėviskės aidai” redakcija sutiko būti  mūsų nuolatiniu  partneriu  ir nemokamai skelbti skelbimus bei straipsnius susijusius su šia paramos akcija. Vasario – kovo mėnesiais  laikraštis “Tėviskės aidai” išspausdino interviu su  Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktore Aldona  Kerpyte.

                      Gegužės mėnesį projektu susidomėjo Melburno Socialinės globos draugija ir nutarė taip pat paskirti lėšų  šiai paramos akcijai. Tad gegužes pabaigoje, mums įteikė $1000 AUSD čekį. Tai pranoko bet kokius mūsų lūkesčius! Noriu pabrėžti, kad čia esanti lietuvių bendruomenė  nėra gausi,  todėl  ši paaukota suma yra labai solidi, žinant, kad ir jų pačių biudžetai nėra labai dideli.
Liepos mėnesį organizavom padėkų įteikimo ceremoniją savanoriams, „Teviskės aidų“ redakcijai,  Melburno Socialinės globos draugijai ir kitiems rėmėjams.  Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorės Aldonos  Kerpytės   atsiųstos gražios padėkos buvo įteiktos per Dariaus ir Girėno minėjimą, kai į lietuviu bendruomenės namus susirinko gausesnis būrys žmonių. Po padėkų įteikimo ir   Šv. Pranciškaus onkologijos centro  pristatymo, susirinkusieji gausiai   aukojo. Didelis siurprizas buvo, kai viena žinoma  Melburno bendruomenės narė, Zita Prasmutaitė, parapijos choro vadovė, paaukojo pusę jai padovanotų  60-ojo jubiliejaus proga pinigų. Jos prašymas buvo, kad ją sveikinantys dovanotų pinigus, kuriuos ji galėtų savo nuožiūra  vėliau paskirti labdaringiems projektams. Vienas iš dviejų jos pasirinktų labdaringų  projektų ir buvo Šv Pranciškaus onkologijos centras.  Dar viena bendruomenės  narė  Agnė Kunca  Šv. Pranciškaus onkologijos centrui paaukojo   lėšas, gautas minint jos vyro   Jono Kuncos, žymaus ir veiklaus bendruomenės nario,  mirties metines. 

Metu akcija apvainikavo suteikta parama iš kredito kooperatyvo „Talka”. Lapkričio pabaigoje Melburno lietuviu namuose veikiantis Lietuvių kredito kooperatyvas „Talka“, kuriam vadovauja  pirmininkas Audrius  Balbata, paaukojo 500 Australijos dolerių. Tai solidarumo ir musu veiklos pripazinimas cia, Melburne. Esame labai dėkingi „Talkai” ir jos nariams už šią paramą ir pasitikejimą.
Noreciau pamineti mūsų nuolatinius savanorius:
Organizatorės:
Edvina Micallef ir Dalia Pociene.
Savanoriai prisidėję ruošiant pietus: Vida Juodkaziene, Dana Binkis, Veronika Gee, Raimonda Krugman, Valda Soliman, Patrick Micallef, Angelo Panacci, Egle Sadauska.s
Oficialūs rėmėjai: katalikiškas laikrastis „Tėviškės Aidai”, Melburno Socialines globos moterų draugija, pirmininkė Bronė Staugaitienė ir lietuviu kredito kooperatyvas “Talka”, pirmininkas Audrius Balbata.
Pavieniai aukotojai: Zita Prasmutaitė, Agnė Kunca, Viktoras ir Rūta Savickai, Monika Sodaitienė, Andrius Vaitiekūnas, Marytė Igaunienė, Vida Rutkauskienė, Snieguolė Žemkalnienė, Ilona Molytė, Birute Prasmutaitė, Juozas Leknius, Aldona Vyšniauskienė ir daugelis kitų Melburno bendruomenės narių.