‹ Atgal

Įvyko VILTIES BĖGIMAS Toronte

 Šių metų birželio 9 d., minint Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį ir Toronto lietuvių Prisikėlimo parapijos 65-metį, suorganizuotas jau 6-asis „Vilties bėgimas” Klaipėdos Šv. Pranciškaus onkologijos centro veiklai paremti. Mūsų žiniomis,  likome vienintelė lietuvių vieta užsienyje, kurie dar organizuojame tokį bėgimą solidariai su Klaipėda.

Bėgimas ir šiais metais neapvylė: be puikios organizacinės komandos (Livija Čygaitė, Lukas, Linas, Aura ir mama Judita Gabriai, Danielė Dresher) ir viso pulko savanorių (Matas ir Tommy Biskiai, Rebecca Coleman, Adrija ir Arūnas Čygai, parapijos tarybos pirmininkė Rūta Girdauskaitė, Aras ir Žibutė Janeliūnai, Linas Kairys, Eva Knorr, Meda Krukonytė, Makana Malinauskas-McLean, Julija Marcinkevičius, Halpin Matiejus, Rima McCullough, Nida ir Viktoras Nausėdai, Mindaugas ir Vilma Navickai, Ramunė Pleinytė, Audra Stončiūtė, Nerija Sungailaitė, Vida Šiaučiulienė, Martynas Širvinskas, Dalia Vaškevičienė ir Spencer Vitkūnas), dalyvavo 91 bėgikas/ėjikas tradiciniuose mūsų 5 ir 1 km maršrutuose, kuriems padėjo 4 bendruomenės policininkai (beje, Lietuvos policija mokėsi šios, būtent, bendruomenės policijos, veiklos, kaip tik Toronte, kur, šalia dabartinės lietuvių parapijos vietos, yra vienas miesto policijos skyrių). Paramos Šv. Pranciškaus onkologijos centrui renginyje  „Vilties bėgimas“, registruojantis paskutinius 6 sekmadienius ir aukojant, surinkta virš 6000 Kanados dolerių.

Pirmasis, atėjęs 1 km, buvo Justinas Fedorenka, o pirmasis, atbėgęs 5 km, buvo Justinas Ažubalis. Dėkojame visiems dirbusiems, aukojusiems, bėgusiems ar ėjusiems. Esame dėkingi ne tik „Prisikėlimo“  kredito unijai, su kuria kartu rengiamas šis renginys, bet ir mus parėmusiai „Paramos“  kredito unijai. „Kretingos” stovykla šiuo metu (jau antri metai) mums suteikia garantiją,  kad organizavimo komanda bus. O mūsų parapijos partneriai – laidojimo  namai „Turner&Porter“  mus pavaišino skaniu ir gaiviu vandeniu.

Mūsų bėgimą taip pat lydėjo geras oras, už kurį esame dėkingi Visagaliui. Nebuvo netgi pernelyg karšta, kaip bent porą praėjusių metų, nors šiuo metų laiku Toronte saulė yra gana aktyvi.

Visus taip pat nudžiugino Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno dovana – specialūs „Vilties bėgimo“ medaliai ant trispalvės juostelės,  minintys, kad yra švenčiamas Lietuvos 100-metis. Medalius  gavo ne tik visi bėgę ir ėję, ne tik visi organizatoriai ir savanoriai, bet ir visi renginyje dalyvavę „Prisikėlimo“ kredito unijos darbuotojai bei bėgikus ir ėjikus lydėję policininkai. Taip pat planuojama juos  įteikti ir kitiems renginio geradariams.

Prisikėlimo parapijai šis renginys yra svarbus ir dėl to, kad padeda įprasminti Maironio lituanistinės mokyklos baigimą. Kartu švenčiame su „Prisikėlimo“  kredito unija, įsikūrusia prie parapijos prieš 56 metus. Ji pirmiausia pradėjo rengti šventes mokyklėlės baigimo proga, o vėliau prie jų prisidėjo „Vilties bėgimas”.  Šios šventės suteikia išskirtinę progą prisidėti prie gėrio artimui kūrimo  Lietuvoje. Be to, tai yra puikus skirtingų lietuviškų institucijų Toronte bendradarbiavimo pavyzdys.

 „Vilties bėgimo“ Toronte globėjas br. kun. Aurelijus Kazimieras Kasparavičius, OFM

  Nuotraukų autoriai br. kun. Aurelijus Kazimieras Kasparavičius OFM Ir  Mindaugas Navickas