‹ Atgal

Kalėdinis sveikinimas

 

Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorė Aldona Kerpytė

Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorė Aldona Kerpytė

                     Mieli mūsų centro lankytojai, savanoriai ir rėmėjai,  bičiuliai, draugai ir  bendražygiai,

                      2013 metai mums buvo ypatingi metai, nes įsikūrėme Klaipėdoje naujuose vilties namuose – Šv. Pranciškaus onkologijos centre. Džiaugdamiesi dėkokime Dievui už šią nepaprastą dovaną ir pašaukimą tarnauti artimui, dalintis viltimi ir meile, gerumu ir šiluma. Dėkojame visiems, kurie skyrė savo laiką ir auką šiai tarnystei, kad vilties namai gyvuotų, kad jų durys būtų atviros kiekvienam onkologiniam ligoniui ir jo artimajam. Bendras tikslas sujungė ne tik čia, bet ir užsieniuose gyvenančius mūsų tautiečius,  nes juk mes visi  esame Lietuvos vaikai, broliai ir seserys, pajutę širdyje troškimą  vienytis su tais, kuriuos epidemija pasaulyje tampantis vėžys nori nugalėti, atimti viltį, užgesinti dvasią, sunaikinti kūną.

                          Sužinojus vėžio diagnozę norisi slėptis, bėgti nuo tos ligos, gelbėti savo gyvybę taip kaip turėjo bėgti ir slėptis Šv. Juozapas su Marija , kad gimtų mūsų Viltis – Jėzus, kurio rankose mūsų gyvybė. 

                        Šventų Kalėdų proga linkiu kiekvienam savo širdyje sukurti jaukią prakartėlę, kurioje galėtų gimti ir gyventi Jėzus, su kuriuo rastume Viltį, Tikėjimą ir  Meilę, kuris parodytų mums naują Kelią ir išgydytų mūsų  gyvenimus.  

 Nuoširdžiausiai, Aldona Kerpytė

 2013 m. gruodžio 15 d.