‹ Atgal

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio postulatoriaus vizitas

Spalio 11 d.  su Šv. Pranciškaus onkologijos centro bendruomene susitiko  palaimintojo  Teofiliaus Matulionio kanonizacijos proceso – bylos postulatorius kun. Marius Talutis ir  Kaišiadorių vyskupijos Elektrėnų parapijos klebonas monsinjoras kun. Jonas Sabaliauskas.  Dėkojame kun. M. Talučiui už galimybę susipažinti su palaimintojo  Teofiliaus Matulionio  gyvenimo istorija,  asmenybės unikalumu bei dvasiniu palikimu šiandienos visuomenei.

Viešpatie, per palaimintojo Teofiliaus Matulionio užtarimą, suteik onkologiniams ligoniams, ir jų artimiesiems stipresnį tikėjimą ir viltį!

1 nuotraukoje (iš kairės): Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresnysis br. kun. Benediktas Jurčys OFM,  kun. Marius Talutis, kun. Jonas Sabaliauskas, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos klebonas br. kun. Astijus Kungys OFM Šv. Pranciškaus onkologijos centre Klaipėdoje.

2 nuotraukoje : svečiai su Šv. Pranciškaus onkologijos centro darbuotojomis (iš kairės antroje eilėje):– Nijolė Raudyte, Irena Baltiejiene, Daiva Katiševskaja.

Parengė Nijolė  Raudytė