‹ Atgal

Rekolekcijos savanoriams

Jau treti metai Šv. Pranciškaus onkologijos centre savanoriai nuoširdžiai tarnauja įvairiose veiklos srityse: konsultavimo (konfidencialus onkologinių ligonių, jų šeimos narių ir slaugytojų konsultavimas), specialiosios veiklos  (papildomos terapijos ir pagalbos, kurias centro lankytojams teikia profesionalūs psichologai, muzikos, šokio, meno, grožio ir kt. specialistai), socialinių  paslaugų  (informacijos sklaida, pagalba tvarkant dokumentus, pervežant ar palydint ligonius ir t.t.), ūkinės veiklos  (aplinkos tvarkymas, gėlininkystė ir kt.), paramos organizavimo  (renginiai, akcijos ir kt.) bei kita veikla (pagalba renginiuose, vertimas, kompiuterių priežiūra ir kt.).

Šv. Pranciškaus onkologijos centro savanoriai spalio17 d.  vykusiose  rekolekcijose „Tarnystė Dievui ir žmonėms“  atnaujino savo pašaukimą tarnauti kitam. Rekolekcijas dalinai rėmė Lietuvių  katalikų  religinė  šalpa. Suvokimą kas tai yra  socialinė tarnystė Dievo akivaizdoje savo įžvalgomis  užtvirtino dr. Bronė Gudaitytė.  Lektorė kvietė savanorius atkreipti dėmesį į tai, kad rekolekcijos yra skirtos savęs pažinimui, susitikimui su Dievu ir kitu žmogumi;  jos ruošia gyvenimui, padeda atrasti ne stipriąsias, bet silpnąsias savo puses; šis laikas leidžia pagalvoti apie savo tikrąją vertę, nes savanoris ateina dovanoti save, kad kiti pasveiktų.  Antrojoje rekolekcijų dalyje  vyko br. Evaldo Darulio  OFM mokymas  „Tarnystė ir gailestingumas‘, kurio pabaigoje visi dalyviai buvo pakviesti  išgyventi  enciklikos „Si laudato“  maldos slėpinį.  Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresnysis br. Benediktas Jurčys OFM pasidalijo savo mintimis apie tarnystės kelio, kuriuo mus veda Dievas, prasmę ir sutinkamus  iššūkius jame. Rekolekcijos baigėsi padėkos  Šv. Mišiomis  Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje.

Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorė Aldona Kerpytė iš visos širdies dėkoja savanoriams, nes jų pagalba – neįkainojama.  Vien tik praėjusiais metais Šv. Pranciškaus onkologijos centre specialius mokymus baigę savanoriai  išdirbo 1172,  o šiais – virš 683 valandų. Centro savanoriai atsakingai ir dosniai dalijasi Dievo meilės dovana, tarnaudami, kad kiti pasveiktų.

 Nijolė Raudytė

LKRSalpa-logo-LT