‹ Atgal

Siracido knyga: patarimai sergančiam

Evaldo Darulio nuotrauka

Evaldo Darulio nuotrauka

Siracido išmintis, suguldyta į knygą  dar antrojo amžiaus prieš Kristų pradžioje, mus šiandien moko kaip ieškoti gyvenimo esmės ir prasmės,  lydi,  dvasiškai stiprina esančius ligos kelionėje.

 Iš Siracido knygos 38 sk.

LIGA

Brangink gydytoją, nes jis
tau svarbus;
juk VIEŠPATS jį sukūrė.
Juk iš Aukščiausiojo eina jo
gydymo dovana
ir iš karaliaus jis gauna
pragyvenimą.
Gydytojo žinojimas daro jį įžymų,
ir didžiūnai jam pagarbą reiškia.
VIEŠPATS išželdina iš žemės
vaistažoles,
kurių protingas žmogus neturėtų
niekinti.
Argi vanduo nebuvo pasaldytas
šakele medžio,
kad būtų pažinta jo jėga?
Jis suteikia mirtingiesiems
žinojimą,
kad būtų pašlovintas savo
nuostabiais darbais.
Vaistažolėmis gydytojas gydo ir
malšina skausmą,
o vaistininkas iš jų gamina savo
vaistus.
Dievo darbai niekad nebus užbaigti,
iš jo sveikata sklinda visoje žemėje.

Mano vaike, kai sergi, nelūkuriuok,
bet melskis VIEŠPAČIUI,
kuris
tave išgydys.
Atsisakyk savo ydų,
laikyk savo rankas švarias
ir apvalyk savo širdį nuo visų
nuodėmių.
Atnašauk maloniai kvepiančią auką
ir geriausių miltų paminėjimo dalį, -
dosnią atnašą pagal savo išgales.
Betgi ir gydytojui leisk ateiti,
nes VIEŠPATS jį sukūrė;
neleisk jam nuo tavęs pasitraukti,
juk tau jo reikia.
Būna atvejų,
kai išgijimas yra gydytojo rankose,
nes ir jis meldžiasi VIEŠPAČIUI,
kad suteiktų jam sėkmę
nustatant ligą
ir gydymas išgelbėtų ligonio
gyvastį.
Kas nusideda savo Kūrėjui,
bus įžūlus ir savo gydytojui.
Siracido knyga  (http://www.maldos.lt/senasis-testamentas/siracido-knyga/