‹ Atgal

Torontas ruošiasi VILTIES BĖGIMUI

 

 

 

„Vilties bėgimas 2015"  Toronte

„Vilties bėgimas 2015″ Toronte

Toronto Prisikėlimo parapija Kanadoje  ir šiais metais aktyviai organizuoja Šv. Pranciškaus onkologijos centro paramos akciją  „Vilties bėgimas 2016″.  Toronto Prisikėlimo parapijos “Vilties Begimo”  komitete 2016 metais  darbuojasi : Laura Zownir, Elenutė Lelienė, Anna Lambie, Lilly Liaukutė, Ona Mills, Onutė Slivinskienė, Julytė Enskaitytė, Daina Valadkienė, Daiva Walbeck, Indrė Patkačiūnienė, Indrė Ramanauskaitė, Vilija Spakauskienė,  Irutė Banytė.  Dvasinis  vadovas ir iždininkas – parapijos klebonas tėvas Jonas Šileika OFM.  Šiais metais prisjungė  daugelis Toronto organizacijų:  Jurgis Valaitis ir Violeta Jonušionienė (RPCUL atstovai);  Indre Ashley (Prisikėlimo Parapijos Sutvirtinimo sakramento kandidatai), Skaidra Puodžiūnaite (KLJS 40), Daina Kuraitė ir Lidija Puterytė (Maironio Mokykla), (Skautai), Rima Žemaitytė (Tėviškės Žiburiai), Prisikėlimo Parapijos vaikų choras ( vad. Danutė Biskienė), (Gintarėliai), (Aušra), (Vytis/Anapilis), (Volungė), Ramona Kaminskaitė (Gintaras), Irutė Žukauskaitė (Gyvataras), Andrius Vaičiūnas(Atžalynas).

Daugiau informacijos apie Toronto  „Vilties bėgimą”  galite sužinoti:

https://www.events.runningroom.com/site/?raceId=13005