‹ Atgal

Toronte įvyko VILTIES BĖGIMAS – 2016

 Brolis Juozapas Marija Žukauskas OFM  2013 metais   kartu su  Prisikėlimo Parapijos Šeimų sekcija nusprendė  Toronte organizuoti  paramos Šv. Pranciškaus onkologijos centrui renginį  „Vilties bėgimas“ – panašų koks vyksta Lietuvoje.  Taigi susibūrė stipri komanda – Elenutė Stankutė-Lelienė,  Lilly Liaukutė, Audra Rusinatė, Laura Mekaitė-Zownir, Onutė Stanevičius-Mills.  2014 metais  „Vilties bėgimo“ organizaciniam komitetui vadovavo Vaiva Kuraitė,  2015 metais – Ana ir Ramona Kaminskaitės.  2016 metu „Vilties bėgimo“ organizaciniame  komitete dirbo  kunigas brolis Kazimieras  Kasparavičius OFM,  Irena Banytė,  Julytė  Enskaitis-Cropper, Indrė Freimanaitė-Ashley, Laura Mekaitė-Zownir, Lilly Liaukutė, Indrė Patkačiūnienė, Onutė Slivinskienė, Laima Underienė, Daina Valadkienė,   vadovavo  Onutė Stanevičius-Mills.   Jau ketvirtasis  Toronto „Vilties bėgimas -2016“  įvyko birželio 11 dieną.  Pasiruošimas prasidėjo  devintą  valandą ryte.   Organizatoriai ir savanoriai aktyviai  darbavosi,  kad vienuoliktą  valandą,  prasidėjus registracijai, viskas vyktų sklandžiai.  Užsiregistravo beveik 100 ėjikų ir bėgikų. Atidarymo ceremonija prasidėjo su Lietuvos ir Kanados himnais  bei malda.  Po  varžybų taisyklių paskelbimo, dvyliktą  valandą, buvo duotas startas. Toronto policija lydėjo bėgikus 5 km. ir 1 km. trasoje, o savanoriai, palaikydami padrąsinančiais šūksniais,  rodė bėgikams kelią.  1 km. atstumą  pirmieji įveikė Antanas Balaišis, Aistis Meiklejohn, Gintas Pabedinskas, Tadas Valadka, o 5 km greičiausiai nubėgo Aleksas Valadka, Vytas Banys, Ričardas Kalendra.  Po  bėgimo vyko kepsnių  (barbekiu)  šventė.  Paramos renginyje  iš viso  paaukoti   8183 Kanados doleriai.  Toronto „Vilties bėgimo-2016“ organizacinis komitetas nusprendė  Prisikėlimo Parapijai paaukoti 500  Kanados dolerius už paramą ir pagalbą.  Atskaičiavus organizacines išlaidas, 7000 Kanados dolerių  iškeliaus į Lietuvą, Šv. Pranciškaus Onkologijos Centrą.  Nuoširdžiai dėkojame renginio rėmėjams:  RCU, Toronto Policija, KLJS, Maironio Mokykla, Rima ir Rick Dresher (Affiliated Insurance), Leo Rautins, Aleksas (Baltic Foods), Daiva Dalinda, Dana Biskienė (Arbonne), „Paramai“, Dr. Styka, Bonny ir Shanny Hill, o taip pat  visiems, kurie  aukojo, o  ypač  Stanevičių šeimai  skyrusiai 300 CAD  a. a. Irenos Baleišis atminimui, Rūtai Girdauskaitei – 270 CAD,  Ed. Janeliūnui (Saskatchewan)- 150 CAD.  Daugiausiai aukų surinko  Audra Mills, Eugenijus Krikščiūnas, brolis Kazimieras Kasparavičius OFM.  Organizacinis komitetas dėkoja visiems,  kurie prisidėjo ir palaikė „Vilties bėgimą -2016“ Toronte.  Prisikėlimo Parapijos Šeimų sekcija džiaugiasi,  kad   kitais,  2017  metais  „Vilties bėgimą“ organizuos   „Kretingos stovyklos“ sekcija .

Ona Stanevičius-Mills

Nuotraukos Irutės Banytės

Hope run -2016 in Toronto

On June 11 th, 2016, the Forth Run for Hope was organized by a strong group of leaders which were invited by the Family Council of the Church of the Resurrection.  This group was relentless in their pursuit of creating an event for the parishoners and their friends and family to raise monies for the St. Francis Oncology Centre in Lithuania.  This group consisted of Brother Aurelijus, Irena Banys, Julija Enskaitis-Cropper, Indre Ashley, Laura Zownir, Lilly Liaukus, Indre Patkaciunas, Ann Slivinskas, Ona Stanevicius-Mills, Laima Underis, Daina Valadka.
At 11 am, registration began with a number of options like 50/50 ticket purchases, handmade items from Lithuania purchases, and a Silent Auction table.  All participants received a wonderful RCU bag with the following items: (Parama headphones, Arbonne drink crystals, dental items, apple, and water).  Before noon, the opening ceremonies occured with the singing of the anthems, and a prayer for those suffering with cancer.  At noon, about 100 walkers and runners started their journey of one or five kilometers led by Toronto Police volunteers.  First place finishers for the one kilometer: Antanas Balaisis, Aistis Meiklejohn, Gintas Pabedinskas, Tadas Valadka.  First finisher for the five kilometers were Aleksas Valadka, Vytas Banys, and Ricard Kalendra.  Congratulations to the winners and all participants.  After the race, the runners were   treated with a barbeque and fantastic activities organized and funded by the Resurrection Credit Union. Without the sponsors, this event would not have been possible.  Thanks so much to the RCU, Toronto Police, Leo Rautins, Canadian Lithuanian Youth Association, Aleksas from Baltic Foods, Dana Biskys, Rick and Rima Dresher (Affiliated Insurance), Daiva Dalinda, Lithuanian International School, Dr. Styka, Bonny and Shanny Hill. $8183 was raised and this community event considered a success.  Thanks to all who participated, raised monies, and donated their time and monies for this worthwhile event…may God bless you.

Ona Stanevičcus-Mills

Photos Irute Banyte