‹ Atgal

Įvyko Toronto „Vilties bėgimas – 2017″

Mažėjant ir silpnėjant lietuvių bendruomenėms ten, kur jos po karo buvo stiprios, reikia atrasti naujas vienijančias veiklas. Viena tokių veiklų jau penktąjį kartą Toronte tapo   „Vilties bėgimo” renginys, jau trečiajį kartą sujungtas su Maironio mokyklos baigimu (paskutine diena) ir ta proga Prisikėlimo kredito unijos organizuojamu BBQ visai bendruomenei.

 „Vilties bėgimas” pradėtas organizuoti Klaipėdoje prieš dešimtmetį, siekiant gauti lėšų tuomet Šv. Pranciškaus Onkologinio centro statybai. Dabar centras jau pastatytas (daugiau informacijos galima rasti tinklalapyje onkocentras.lt), tačiau jo veikla visiškai priklauso nuo savanoriškų aukų ir darbų.

Toronte  „ Vilties bėgimą” (VB) pradėjo organizuoti šio centro entuziastė torontiškė Ona Stanevičiūtė-Mills. Jai padėjo Elenutė Stankutė-Lelienė, Laura Mekaitė-Zownir, Lilly Liaukutė ir Audra Rusinaite. Tačiau vėliau VB komiteto pirmininkėmis buvo (2014) Daina Kuraitė, (2015) Anna Kaminskaitė-Lambie, o paskui (2016) – ir vėl Ona Stanevičiūtė-Mills.

Šiais metais VB atiduotas organizuoti jau 35-tus metus skaičiuojamos pranciškonų stovyklavietės   „Kretinga” rengiančiajam komitetui. Pirmininauti pakviesta Rūta Samonytė, buvusi Kanados Lietuvių jaunimo sąjungos Pirmininkė 2008-2010 m. kadencijai. Kiti VB komiteto nariai: Linas Pilipaitis, Lukas Gabrys, Lina Samonytė, Emilija Degutytė, Tomas Pylypiv, br. kun. Aurelijus Kasparavičius, OFM. Ben Cottreau bendravo su sponsoriais, Matas Zenkevičius koordinavo savanorius.

Ketinantiems būti stovyklos “Kretinga” vadovais šiais metais dalyvavimas VB buvo privalomas. Tačiau jie galėjo pasirinkti būti savanoriais ar bėgti. Tad šiais metais VB savanoriai buvo:  Elena Stravinskaitė, Ramunė Samonytė, Linas Gabrys, Aura Gabrytė, Nerija Gačionytė-Gray, Meda Krukonytė, Adriana Maksimowicz, Viktorija Ona Ginčiauskaitė, Matiejus Halpin, Audra Rusinaitė, Aleksandra Valaitytė, Marta Matuzonytė, Vintarė Skarupskaitė, Julija Degutytė, Livija Čygaitė, Adrija Čygaitė, Audra Stončiūtė, Džiugas Nausėdas, Martynas Širvinskas, Adriana Gibowic, Lidija Rentel, Sarah Keenan, Danielė Dresher. Judita Gabrienė registravo dalyvius, Mindaugas ir Vilma Navickai padėjo dalinti vandenį 5 km pusiaukelėje.

Įvedė į bėgimą   „Kretingos” komiteto Pirmininkė Lina Jaglowicz. Po Klebono br. kun. Jono Šileikos, OFM, maldos, pajudėjo 5 km bėgikai ir ėjikai (nežiūrint to, kad šiais metais šis maršrutas buvo skelbiamas tik kaip bėgamas, vis tiek atsirado galinčių/norinčių tik eiti), paskui 1 km ėjikai ir bėgikai. Pirmieji atbėgę 5 km buvo Justinas Ažubalis ( m.) ir Ričardas Kalendra (50 m.), o 1 km – Danius Verbyla (11 m.). Viso dalyvavo per 110 dalyvių.

Daugiausia pinigu surinko Maryte Hurst ($320), Justinas Ažubalis ($146), Liam Roach ($150) ir Audra Stanevičiūte-Mills (kurios vardu seneliai Vida ir Alfonsas Stanevičiai paaukojo $1000). Viso surinkta per $7.000.

VB pirmosios entuziastės Onute Stanevičiūte-Mills, Laura Kisielytė-Ligda, Elenutė Stankutė-Lelienė, Lilly Liaukutė-Haagsma ir Laura Mekaitė-Zownir iš natūralių ingredientų virė “Vilties kremą” veidui, rankoms, kojoms, už kurį surinko per $1600.

Taip pat VB  Toronto 2017 organizatoriai nori padėkoti rėmėjams: Prisikėlimo Kredito Koorperatyvui už bendradarbiavimą, marškinėlius, maišelius ir saulės akinius dalyviams bei skaniai visiems paruoštus pietus. Toronto Lietuvių Namams – už 50% nuolaida cepelinams sekmadienį po to, Paramos Kredito Kooperatyvui už dovanėles dalyviams, “Arbonne” (Danai Biskienei) už hidracijos miltelius dalyviams ir Prisikelimo Parapijai už suteiktas patalpas, administravimo paslaugas bei nuolatinę paramą.

Brolis Kazimieras,  Aurelijus  Kasparavičius OFM,  Toronto  Prisikėlimo parapija