Sveikiname su Šv. Velykomis!

Mielieji, Linksmų, pilnų Vilties Šventų Velykų! Mirtį nugalėjęs Kristus teprikelia ir mus iš mūsų negalių, ligų, nelaimių, nevilties ir  nerimo. Jis ateina kiekvienam, kuris pasitiki juo, padėti prisikelti, pripildyti gyvenimą stiprybės, džiaugsmo,  meilės ir tikėjimo. Linkime artimo ir džiugaus susitikimo su Prisikėlusiuoju! Aldona Kerpytė ir  Šv. Pranciškaus onkologijos centro bendruomenė