Dvasinė pagalba

Dvasinė pagalba padės atstatyti darną vėžiu sergančiųjų ir jų artimųjų dvasiniame gyvenime.

 • DVASINIS KONSULTAVIMAS.
 • LIGONIŲ PASTORACIJA.
 • ASMENINIAI POKALBIAI.
 • KRIKŠČIONIŠKA MEDITACIJA .  Aprašas

Dvasinę agalbą teikia  Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos  Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno broliai.

Brolis Benediktas Jurčys OFM

Brolis Benediktas Jurčys OFM

Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčia

Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčia

Šv. Mišių tvarka:

 • I- Šv. Mišių  nėra.
 • II-III -7.00 val.- Aušrinė ir Rytmetinė (maldos iš Brevijoriaus); 18.00 val. – Šv. Mišios.
 • IV7.00 val. Aušrinė ir Rytmetinė (maldos iš Brevijoriaus); 18.00 val. -Šv. Mišios su pranciškoniškuoju jaunimu.
 • V – 7.00 val.- Aušrinė ir Rytmetinė (maldos iš Brevijoriaus); 18.00 val. – Šv.  Mišios su koplyčios choru (vad. br. Leopoldas Scheifelle)
  VI – 7.00 val.- Aušrinė ir Rytmetinė (maldos iš Brevijoriaus);  8.00  val.   - Šv. Mišios
 •        14.00 val.  -  pirmą mėnesio šeštadienį  Šv. Mišios su onkologinių ligonių ir jų artimųjų bendruomene  Vilties piligrimai
  VII-  7.00 val.- Aušrinė ir Rytmetinė (maldos iš Brevijoriaus); 11.00 val. – Šv. Mišios  (Jaunosioms šeimoms ) ; 15.00 val. – Sumos šv. Mišios