VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centras teikia nemokamą dvasinę (ligonių pastoracija,  pokalbiai ir asmeniniai susitikimai su Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno broliais), psichologinę (profesionalių psichologų konsultavimas, savigalbos grupės), informacinę pagalbą (leidžiami leidiniai ir kita informacinė medžiaga, veikia informacijos centras),  socialines  bei sveikatinimo paslaugas onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems.  Lankytojai gali dalyvauti  papildomose terapijose: muzikos, dailės, šokio ir kitose.  Centre yra vykdomi savanorių mokymai, rekolekcijos, konferencijos ir kiti renginiai.  Centre laiką gali praleisti ir tie asmenys, kuriems reikia laukti paslaugų šalia centro esančiose onkologinėse ligoninėse. Atvykusiems iš  kitų vietovių, esant poreikiui, gali būti suteikta apgyvendinimo  paslauga.  Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje broliai  pranciškonai aukoja Šv. Mišias už onkologinius ligonius ir jų artimuosius.

PASLAUGŲ GRAFIKĄ GALITE PERŽIŪRĖTI ČIA: Paslaugos  gegužės  mėnesį