Šv. Pranciškaus onkologijos centro Informacijos centre

Šv. Pranciškaus onkologijos centro Informacijos centre

Šv. Pranciškaus onkologijos centras vykdo leidybinę veiklą.

Veikia Informacijos centras, kuriame:

– Teikiama informacija apie onkologines ligas, jų gydymo būdus, dvasinę ir psichologinę pagalbą, socialines paslaugas ir kt.

– Galima naudotis sukauptu leidinių fondu, kuriame yra medicinos, psichologijos, socialinių mokslų, teologijos, dvasinės, grožinės ir kitų sričių spaudinių.

Šv. Pranciškaus onkologijos centro leidinių fondo naudojimo

          TAISYKLĖS

  1. Visus Šv. Pranciškaus onkologijos centrui priklausančius leidinius galima skaityti vietoje.
  2. Leidiniai gali būti skolinami į namus jeigu fonde jų vieno pavadinimo  yra daugiau negu 1 egzempliorius.
  3. Vienam asmeniui vienu metu skolinamas 1 leidinys.
  4. Leidiniai skolinami ne ilgesniam kaip 2 savaičių laikotarpiui.
  5. Praradus ar sugadinus leidinį, asmuo privalo atlyginti, sumokėdamas  Šv. Pranciškaus onkologijos centrui pilną leidinio kainą.
  6. Informaciniai Šv. Pranciškaus onkologijos centro ir kitų įstaigų išleisti leidiniai (brošiūros) dalijami  nemokamai.