Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra 379631805_986114595840008_5077995988672423914_n-rotated.jpg

Skaityti galima čia: Išleisti leidiniai

Informacijos centre knygas alima skaityti vietoje. Leidiniai gali būti skolinami į namus jeigu fonde jų vieno pavadinimo  yra daugiau negu 1 egzempliorius.

Leidiniai skolinami ne ilgesniam kaip 2 savaičių laikotarpiui.

Praradus ar sugadinus leidinį, asmuo privalo atlyginti, sumokėdamas  Šv. Pranciškaus onkologijos centrui pilną leidinio kainą.