Išleisti leidiniai

 

Informacijos centro leidinių fondo naudojimo taisyklės

  •  Šv. Pranciškaus onkologijos centrui priklausančius leidinius galima skaityti vietoje.
  • Leidiniai gali būti skolinami į namus jeigu fonde jų vieno pavadinimo  yra daugiau negu 1 egzempliorius.
  • Vienam asmeniui vienu metu skolinamas 1 leidinys.
  • Leidiniai skolinami ne ilgesniam kaip 2 savaičių laikotarpiui.
  • Praradus ar sugadinus leidinį, asmuo privalo atlyginti, sumokėdamas  Šv. Pranciškaus onkologijos centrui pilną leidinio kainą.
  • Informaciniai Šv. Pranciškaus onkologijos centro ir kitų įstaigų išleisti leidiniai (brošiūros) dalijami  nemokamai.