2013 m. Šv. Pranciškaus onkologijos centro savanorių mokymus baigė 30 dalyvių.  2014 m.  Su būsimais centro savanoriais sudaromos terminuotos  (1 metams) „Savanoriškų darbų atlikimo sutartys”.

Savanoriškos veiklos  Šv. Pranciškaus onkologijos centre būdą pasirinks savanoris pagal savo galimybes ir gebėjimus:

  • Tiesioginis darbas   su centro  klientais (konsultavimas, papildomos terapijos, socialinė pagalba ir kt.);
  •  Centrui naudingo darbo atlikimas   (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, aplinkos tvarkymas, ūkinė veikla ir kt.). 

Savanorystės   sritys

  • Konsultavimas (konfidencialus onkologinių ligonių, jų šeimos narių ir slaugytojų  konsultavimas).
  • Specialiosios veiklos (papildomos terapijos ir pagalbos, kurias centro klientams teikia profesionalūs psichologai, muzikos, šokio, meno, grožio ir kt. specialistai)
  • Socialinės paslaugos  (pagalba tvarkant dokumentus,  pervežant ar palydint ligonius ir kt.)
  • Informacijos apie centrą ir jo veiklą sklaida (susitikimai, leidinių platinimas, publikacijų rengimas ir kt.)
  • Ūkinė veikla (centro aplinkos tvarkymas, gėlininkystė ir kt.)
  • Labdaros organizavimas (renginiai, akcijos  ir kt.)
  • Kita veikla  (pagalba renginiuose, vertimas, kompiuterių priežiūra  ir kt.)