• KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  SOCIALINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO 2022 m.  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAS  Aprašas
  • LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS ŠALPOS  2017-2022  M. PROJEKTAS  Aprašas
  • Baigtos  vykdyti veiklos  2022 -10 -26.  EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS  PROJEKTAS NR. 08.6.1-ESFA-V-911-01-0003   „NOVATORIŠKŲ PSICHOSOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA KRIZĘ IŠGYVENANTIEMS ONKOLOGINIAMS LIGONIAMS IR JŲ ARTIMIESIEMS“  Aprašas 
  • Įvykdytas projektas: ŠV. PRANCIŠKAUS ONKOLOGIJOS DIENOS CENTRO STATYBA, SIEKIANT SUKURTI PALANKIAS SĄLYGAS VĖŽIU SERGANIEMS IR JŲ ARTIMIESIEMS I ETAPAS,  projekto kodas NR. VP3-2.4-SADM-01-R-31-004. Projektas buvo finansuojamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę Nr. VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra”.. Sąmata – 2 mln. Lt  Projekto įgyvendinimo metu pasiektas rezultatas – pastatytas objektas – Informacijos ir meno terapijos centras (toliau – Centras) (508,15m²) (Savanorių g. 4, Klaipėda).
  • Įvykdytas  paprojektis  „Šv. Pranciškaus onkologijos centro institucinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymas pasirengiant Informacijos ir meno terapijos centro atidarymui“ Nr. CH-5-FM-1/49, finansuojamą Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, biudžeto lėšomis. Bendra tinkamų finansuoti paprojekčio išlaidų suma yra 252133,32 litų (du šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai šimtas trisdešimt trys litai, 32 ct). Paprojekčio įgyvendinimo laikotarpis: 2013-01-03 iki 2014-01-02.Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa
  •  Įvykdytas projektas  ESF  2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto VP3-2.4.-SADM-03-V priemonei „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“: Šv. Pranciškaus onkologijos centro statyba sukuriant naujas socialines paslaugas vėžiu sergantiems ir jų šeimos nariams“. Sąmata –  4,150 mln. litų Statybos darbai baigti 2014 m. rugsėjo  mėn., centras  bus atidarytas 2015 m. gegužės mėn. Čia veiks informacijos centras,  kirpykla, kūno relaksacijos  kabinetas, vaikų žaidimų terapijos kambarys,  kavinė,  svečių namai „Vilties piligrimai“ (16 kambarių).