Šv. Pranciškaus onkologijos centro savanorio elgesio/veiklos taisyklės

  • Laikytis iš anksto suderintų savanoriško darbo valandų grafiko. Apie galimus pasikeitimus savanoris turi iš anksto informuoti POC savanorių veiklos koordinatorių.
  • Savanoris, kiekvieną kartą, atvykęs į POC atlikti savanoriškos veiklos, turi apie savo atvykimą pranešti koordinatoriui ir užsiregistruoti „Savanorių veiklos registracijos žurnale. Pabaigęs darbą, turi apie savo išvykimą informuoti koordinatorių, tai atžymėti žurnale, nurodant atliktas funkcijas ir jų trukmę.
  • Savanoris užpildo pirmą kartą atvykusio POC kliento registracijos anketą, vėliau pažymi jo apsilankymus.
  • Savanoris turi būti susipažinęs ir laikytis POC saugos darbe taisyklių.