• Vygaudas Ušackas, ES ambasadorius;
  • Michael Peart ( 1943- 2015/04/02)  – organizacijos „The Tiltas Trust”( www.thetiltastrust.org ) pirmininkas;
  • 2007-2015 m. Brolis Astijus Kungys OFM, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos provincijolas.
  • 2007 – 2013 m.-  Ciaran Devane, organizacijos „Macmillan Cancer support” (www.macmillan.org.uk ) direktorius.