Konsultanto ir papildomų terapijų specialistų savanoriškos veiklos Šv. Pranciškaus onkologijos centre etikos kodeksas

 • Savanoris konsultantas dirba su žmonėmis, gilinasi į jų vidinį pasaulį, gebėjimus ir trūkumus, todėl savo darbe turi griežtai laikytis atitinkamų etikos normų ir krikščioniškos moralės principų.
 • Savanoris turi laikytis Šv. Pranciškaus onkologijos centro vertybių ir veiklos tikslų.
 • Naujiems klientams savanoris konsultantas suteikia informaciją apie centro teikiamas paslaugas ir palieka laisvę apsispręsti kokiomis iš jų pasinaudoti. Jei konkreti paslauga šiuo metu yra neprieinama, kai tai įmanoma, turi būti pasiūloma tinkama alternatyva.
 • Savanoris konsultantas neteikia rekomendacijų ir neatsakinėja į klausimus temomis, kurioms neturi reikiamos kompetencijos. Nukreipia pas kompetetingus specialistus, nurodo kvalifikuotos informacijos šaltinius.
 • Savanoris konsultantas saugo informaciją apie klientą ir apie jo asmeninį gyvenimą bei ligą. Visa rašytinė informacija apie klientus taip pat yra konfidenciali. Savanoris konsultantas neatskleidžia konfidencialios informacijos apie klientą be jo sutikimo tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kuriuos numato Lietuvos Respublikos įstatymai.
 • Savanoris konsultantas visuomet klausia kliento, ko šis nori ir nedaro prielaidų apie jo elgesį.
 • Savanoris konsultantas visuomet turi suprasti, kad klientų poreikiai keičiasi ir suteikia tinkamą pagalbą jiems iškilus. Tai ypač aktualu teikiant pagalbą nuolatiniams centro lankytojams.
 • Savanoris konsultantas vengia klientą informuoti apie savo asmenini gyvenimą, išskyrus tuos atvejus, kai tai atitinka sąmoningą tikslą, naudinga klientui.
 • Savanoris konsultantas yra nešališkas, t. y. jis neturi leisti, kad rasiniai, kalbiniai, religiniai arba kiti panašus veiksniai darytų įtaką jo ir kliento santykiams.
 • Savanoris konsultantas gerbia kliento įsitikinimus ir neprimeta savo etinių, vertybinių ir panašių normų arba pažiūrų.
 • Savanoris konsultantas nedaro neigiamos įtakos kliento pasitikėjimui gydymu ir jam padedančiu medicinos personalu.
 • Savanoris konsultantas žino savo pagalbos galimybių ribotumus ir elgiasi atitinkamai, ieško pagalbos kai jam reikalingas poilsis arba dėl asmeninių priežasčių pačiam reikalinga pagalba.
 • Savanoris konsultantas negali imti apmokėjimo iš klientų.
 • Pagrindinis Šv. Pranciškaus onkologijos centro tikslas yra rūpintis klientų interesais ir draudžiama siekti kitų interesų.