Jungtinėje Karalystėje:

  • Macmillan cancer support centre (Londonas)
  • Vėžio pagalbos centras „The Mustard tree Macmillan Centre“ (Plymutas)
  • Solveigos ir Paul Knight šeima (Mineheadas)
  • Londono Šv. Kazimiero parapija. Atstovė – Birutė Koncevičienė (Londonas).

Australijoje:

  • Melburno lietuvių bendruomenė. Veiklos koordinatorė – Edvina Micallef (Melburnas).
    „Viltis neturi sienų“ – Edvin Micallef „Tėviškės aidai“, 8 psl, 2013-06-17

Kanadoje:

  • Toronto Prisikėlimo parapija. Veiklos koordinatorė – p. Onutė Stanevičiūtė – Mills (Torontas)