Vasario 11-toji – Pasaulinė ligonių diena

Vasario 11-toji  Pasauline ligonių diena buvo paskelbta 1992 metais Popiežiaus Jonas Paulius II.  Šią dieną mini visas krikščioniškasis pasaulis. Kasmet Šventasis Tėvas tą dieną meldžiasi už sergančiuosius  ir kviečia visus tikinčiuosius jungtis į bendrą maldą.  Ta proga jis parašo apaštalinį laišką.  Laiško turinys priklauso nuo to, kokios problemos aktualiausios,  kokios ligos labiausiai atkreipia visuomenės dėmesį. …