Toronto „Vilties bėgimas 10“

2023 m. birželio 3 d. Toronto Prisikėlimo parapijoje įvyko dešimtasis „Vilties bėgimas“.  Renginys prasidėjo šv. Mišiomis, kurioms vadovavo kun. Algirdas Malakauskis OFM,  kartu šventė Prisikėlimo parapijos klebonas kun. Jonas Šileika OFM ir diakonas Kazimieras Ambrozaitis. „Vilties bėgimo“ dalyvius pasveikino Lietuvos ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius ir  Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorė Aldona Kerpytė,  malda prieš startą…