Sveikinimas

Mielieji,

Neramiu laiku šiemet švęsime Šv. Kalėdas, per kurias visada būdavome laisvi susitikti vienas kitą, apkabinti ir apdovanoti džiaugsmu. Linkiu ir šiemet neprarasti to džiaugsmo,  kad ir kaip toli vienas nuo kito būtume. Dar labiau  pasilenkime prie prakartėlės ir pažvelkime gimusiam Išganytojui  Jėzui į akis. Leiskime Jam  savo meile išgydyti visas mūsų negales, nuskaidrinti  liūdinčias širdis, sugrąžinti ramybę į namus ir mūsų gyvenimą. Dovanokime Jam savo dėmesį ir šilumą. Didžiausias džiaugsmas – būti kartu su artimaisiais, bet dar didesnis- būti kartu su  savo Viešpačiu.

Linksmų Šventųjų Kalėdų ir sveikų artėjančių 2021 metų! 

Nuoširdžiausiai, Aldona Kerpytė ir Šv. Pranciškaus onkologijos centro bendruomenė,