MENAS – VAISTAS

Šv. Pranciškaus onkologijos centre 2014 m. gruodžio mėn. baigtas vykdyti  Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos prioritetinių veiklų rėmimo srities „Kultūros produktų ir paslaugų kūrimas“ priemonės „Teigiamo meno poveikio žmogaus sveikatai ir socialinei gerovei skatinimas“ projektas „Menas – vaistas“. Šv. Pranciškaus onkologijos centras – pirmieji dvasios ramybės namai Lietuvoje, skirti sutrikusiems, sunkių onkologinių ligų išsekintiems ligoniams,…

MARIJOS RADIJO LAIDOJE „Gyvybės medis“ apie onkologinius ligonius

MARIJOS RADIJO LAIDOJE  „Gyvybės medis“  (2014-12-10) Švč. Širdies pranciškonė misionierė ses. Beniamina Borsato kalba apie onkologinius susirgimus,  ligonių tikėjimą ir pasitikėjimą  Dievu.  Laidą veda  Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorė Aldona Kerpytė: http://www.marijosradijas.lt/radijo-laidos/pokalbiai/55314-2014-12-10-17-20-gyvyb%C4%97s-medis.html